Vrijzinnig humanisme

Moraal komt niet uit de hemel gevallen. Ze ontwikkelt zich door opvoeding en onderwijs. De les moraal – officieel Niet-Confessionele Zedenleer genoemd – sluit aan bij de ‘morele natuur’ van de mens. De ontwikkeling van die morele natuur (de mogelijkheid tot morele waardering) is een taak die de leraar NCZ ter harte neemt. Daarbij wordt vertrokken vanuit de morele beleving van het kind, de jongere, de jongvolwassene.

Niet-confessionele zedenleer wordt in Vlaanderen en in de Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingevuld en geïnspireerd door de vrijzinnig-humanistische beleving en wijze van denken. De waardenoverdracht en de ontwikkeling van het kind tot een autonoom, moreel denkend en handelend wezen krijgen zin en betekenis vanuit het vrijzinnig-humanisme.

In de geschiedenis van het vrijzinnig humanisme in het Westen, is de Verlichting een bekende mijlpaal. Zedenleer staat daarom voor het onderwijs van LEF, namelijk Liberté (vrijheid), Egalité (gelijkheid) en Fraternité (broederschap). In NCZ leer je hoe ‘vrijheid’ bevrijdend kan zijn voor het denken en voelen. Je leert ervaren wat ‘verbondenheid’ is (de waarde van broederlijkheid) en hoe dit ons in staat stelt om een wereldleefgemeenschap van mensen te denken en te waarderen. Je leert inzien hoe ‘gelijkheid’ van een fundamenteel belang is voor verdraagzaamheid en de wederkerigheid in het omgaan met mensen en de intermenselijk contacten.

Voorbij deze centrale waarden van de Verlichting, maar vanuit eenzelfde humanistische traditie wordt in de les NCZ ook geleerd hoe wetenschap, media, kunst, literatuur, de natuur en het leefmilieu, evenveel bronnen kunnen zijn voor het aanscherpen van het morele bewustzijn.

Vrijzinnig is de les niet-confessioneel zedenleer voor zover in de lessen zedenleer geen beroep wordt gedaan op een God of op enige vorm van religieus geloof. Vanuit de humanistische zingeving wordt evenwel aandacht besteed aan de wereldgodsdiensten en de verhouding tussen geloof en rede.

happy-human

Aan de ouders : wil je meer weten over de veelzijdige inhoud van het humanisme dan raden wij u als kennismaking de Nederlandse website aan die een behoorlijk geslaagde en handige canon geeft van het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed.