Vrij onderzoek

Het vrij onderzoek als werkmethode is een vaste karakteristiek van het vak NCZ. Het beoogt het wegwerken van vooroordelen, inzicht krijgen in jezelf en zelfstandig kritisch denken.

De wetenschappen zetten in het vrij onderzoek de vaste bakens uit. Feiten primeren in de les NCZ op bevindingen die niet gecontroleerd of verklaard kunnen worden op basis van wetenschappelijk onderzoek. Waar verklaringen tekort schieten en het menselijk begripsvermogen grondig op de proef wordt gesteld, wordt het onderzoek verdergezet met andere middelen zoals de menselijke verbeeldingskracht en creativiteit.

Vrij onderzoek zet ons ook ertoe aan om aan de feiten – die voor zich spreken, maar uit zichzelf niets méér te vertellen hebben – ook waardeoordelen te koppelen. Voor die waardeoordelen verlangt het vrij onderzoek van ons echter een beredeneerde en weloverwogen argumentatie en duidelijke communicatie.

Via de methode van het vrij onderzoek worden de leerlingen NCZ ook inzicht bijgebracht in de eigen gevoelens en gedachten. Daarom wordt de klas NCZ ook wel omschreven als een kleine onderzoekgemeenschap waarin de leden – lees : de leerlingen – via de weg van reflectie en dialoog tot  waardevolle inzichten komen in  zichzelf, de ander en de wereld.

freespeech