Specifieke lerarenopleiding leraar NCZ (geaggregeerde SO, groep 2 – universiteit)

Profiel leraar moraalwetenschappen hoger secundair onderwijs

Leerlingen die in hun laatste jaar belangstelling hebben voor het beroep van leraar niet-confessionele zedenleer in het Hoger Secundair Onderwijs dienen de Opleiding Moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent of aan de Vrije Universiteit Brussel te volgen. Van de beginnende studenten wordt verwacht dat zij geïnteresseerd zijn in de morele problemen van de hedendaagse wereld. Tijdens de lessen moraal komen die problemen immers centraal te staan en worden zij interactief besproken.

Meer en meer leven we in een samenleving van mensen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Het is de vraag hoe het opvoedkundig project van de niet-confessionele zedenleer kan bijdragen tot de humanisering van deze multiculturele samenleving. Naast deze samenlevingsthematiek staan we voor de morele uitdagingen van de biomedische wetenschappen en de moderne geneeskunde. De morele aspecten van de zwangerschapsafbreking, euthanasie, kunstmatige bevruchting en genetische therapie worden in de universitaire opleidingen op een wetenschappelijk onderbouwde wijze behandeld. Verder hebben de studenten Moraalwetenschappen belangstelling voor de morele implicaties van de mondialisering en globalisering, het wegvallen van de grenzen op het terrein van de politiek, de economie en de communicatie. Door deze ontwikkelingen krijgen de mensen als burgers meer en meer het gevoel niet te kunnen participeren aan de publieke zaak, en wordt de sociale kloof tussen rijk en arm alsmaar groter. Hoewel we meer en meer met elkaar communiceren dankzij het internet, kunnen we ons afvragen of daarmee het morele verstaan van elkaar als andere(n) ook wordt bevorderd?

De leraar niet-confessionele zedenleer beschikt door zijn opleiding over een bagage aan kennis van de ethische theorieën, praktische vaardigheden om te dialogeren en te argumenteren, en humane houdingen als openheid en luisterbereidheid om deze problematieken met de leerlingen en binnen hun leefwereld te onderzoeken en uit te klaren.

Toelatingsvoorwaarden

  • Master in de Wijsbegeerte, master in de Moraalwetenschappen
  • Houders van een bachelordiploma in de Wijsbegeerte of Moraalwetenschappen, op voorwaarde dat zij de masteropleiding ook effectief aanvatten

Vereiste

Er wordt verwacht dat minstens twee derde van de stagelessen NCZ wordt gegeven.

Opleidingsinstituten

Universiteit Gent

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
Specifieke Lerarenopleiding in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Blandijnberg 2
9000 Gent

Tel.: 09/264 39 82
Fax: 09/264 41 87


Vrije Universiteit Brussel

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Campus Etterbeek
Gebouw C, verdiep 5, lokaal 435
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Tel.: 02/629 25 88
Fax: 02/629 24 80